Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand van Londen een dergelijk schouwspel te zien is."

Die kleurige drachten vormen een wezenlijke attractie welke het vreemdelingenverkeer op het eiland brengt. Op Walcheren in tegenstelling' met het openluchtmuseum Marken worden de drachten gedragen niet om de vreemdelingen, zoodat al wat op kijkspulmalligheid zou gelijken, hier afwezig is. De kleurige drachten zijn eenvoudig met het klokkenspel van de Lange Jan de karakteristiek van de Donderdagmiddag-» markt te Middelburg. Het stemt dan ook tot verheugen, dat de actieve Heemschutvereeniging, die. zich plaatste onder de bescherming van de geheimzinnige Walcherensche godin Nëhalennia, met kracht de verkeerde, doch overal ingang vindende begrippen van eigenwaarde bestreed. Immers de geest des tijds, die overal in den lande de valsche schaamte onder den boerenstand' heeft gebracht, fluisterde de Walchersche meisjes in, dat die drachten haar „voor gek" lieten rondloopen voor de amateur-fotografen, die overal kiektoestdietjes op hen richtten of vluchtig© krabbels in het voorbijgaan maakten om die dan later in Engelsche of Amenkaansche tijdschriften te reproduceeren ter verluchting van een tekst vol domheden over onze nationale kleederdrachten en over de rare achterlijkheid van ons op klompen rondkuierend volk Neen daar moesten ze niets meer van hebben en ze dankten feestelijk voor de eer om door „Vreemdenfokkerij-Vereenigingen"te worden gebruikt als reclame-1 lokboerinnen zooals die welke met een: „La Hollande souhaite la bienvenue a toutes les nations en 1913", de heele wereld uitnoodigde den internationalen vreemdelingenstroom naar het lage landje bij de zee te richten.

Er is wel een kern van waarheid in al de bezwaren, die tegen de nationale dracht worden ingebracht, maar volkomen juist heeft de kunstschilder Th. Molkenboer aangetoond, dat al die verkeerde voorstel^ lingen, welke in het buitenland over Holland bestaan, over onze windmolens en kleederdrachten, niet het

Sluiten