Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versieren, ze willen gaarne medewerken met tuinarchitecten en particulieren, om wat meer schoonheid te krijgen in de tot heden zoo stiefmoederlijk bedeelde, vooral neutrale publieke straat of plein"... te vaak nog wordt zoo'n kapelleke nog door den dorpstimmerman in elkaar geprutst, met het jammerlijk gevolg, dat er geen schoonheid wordt geschapen, geen vreugdig accent wordt gebracht in het lachende landschap, die er bloeien zou als een mystieke bloem, maar dat er een vlek leelijkheid schaamteloos en straffeloos op wordt neergespogen.

Zoo is men te werk gegaan — schreef ik in een artikel voor het Bouwkundig Weekblad — in den schilderachtig hollen weg, die ten top voert van den Kollenberg, waar de Sittardsche inwoners in 1675 de Heilige Rosa een kapelletje ter eere bouwden. Daar toch heeft men voor een tiental jaren een serie lawaaierige nieuwerwetsigheden neergepoot in de plaats van de zevental kapelletjes, die eindigden in het hofke van Olevieten, welke zonder kunstwerken te willen wezen, in hun naïeven eenvoud en met hun bescheiden lijn en kleur volkomen in het Limburgsche heuvellandschap met zijn tooi van slanke peppels pasten. En voor de heiligenhuisjes, die daar in Limburg op zijn smalst stonden als biddende oude vrouwtjes, pronken er thans de spektakelstukken als schoonheidsverschrikkers en druk-doenerige O-Wers.

Doch het zijn niet alleen de kleine bidkapellekes langs de wegen, die niet met de noodige piëteit werden verzorgd, ook de groote godshuizen van Neêrlands roomsche provincies werden niet ontzien, dikwijls nog wel het ergerlijkst door — het klinkt paradoxaal — de restauratie.

Wanneer men bijv. ziet hoe bij de kerk te Susteren, waar het lijk van koning Swentibold begraven ligt, het westkoor geheel van zijn oorspronkelijk karakter werd beroofd; als men weet hoe in de O. L. Vrouwekerk te Maastricht de oudste gothische gewelven van ons land bij de restauratie werden gesloopt en hun plaats moesten inruimen aan nieuwe, van geheel

Sluiten