Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn met hun tegenwoordig verblijf, op de gemeente te vestigen."

Doch dit werk zou niet op zoo klemmende wijze een pleidooi kunnen houden voor de stad, wanneer niet volgens een weloverwogen uitbreidingsplan de bebouwing plaats vond van die uitgestrekte gemeenteterreinén, welke door hun ligging, op of tegen' „den berg" alle factoren bezitten, die thans gesteld mogen worden aan fraai- en gezond gelegen forensenverblijven.

In 1912 kocht men een stuk bosch- en akkerland, gelegen tusschen de halte „De Vlasakkers" aan de spoorlijn Amersfoort—Utrecht 'en den Utrechtschen straatweg, ter grootte van 28 H.A. Hierdoor werd het mogelijk een begin te maken met den aanleg van een vorstelijk-breede ceintuurbaan, die thans reeds tot Oud-Leusden doorgetrokken is en op een afstand van ongeveer 20 minuten het bochtig verloop volgt van de concentrische grachten der oude stad, die in de 12de en 14de eeuw de bebouwde stadskom beveiligden. Het is wel opmerkenswaardig, dat bij de moderne uitbreiding het cirkelvormige stadsplan met straalvormige wegen, die in de oude stad als Langestraat en Langegracht elkaar loodrecht kruisen, gehandhaafd is gebleven. Zoo vinden de karakteristieke singelbochten hunne herhaling in de BarchmanWuytierslaan, de Daam Fockemalaan, den in Laan 1914 omgedoopten Kalkweg en den prachtigen Doodweg, die thans als een moderne beveiligingsgordel de verbinding tot stand brengen tusschen de radiaal loopende verkeerswegen naar Amsterdam, Utrecht, Leusden, Doorn, Woudenberg, Arnhem.

Het verkrijgen van deze gemeentelijke verzekeringszöne is met heel wat moeite gepaard gegaan, want lang niet algemeen deelde men het optimistische vertrouwen in de toekomst van B. en W. en lang niet algemeen had men den toch zoo noodigen breeden kijk op de snelle ontwikkeling van een gunstig gelegen woonstad bij uitnemendheid. Velen zelfs meenden verstandig te handelen door zooveel mogelijk

Sluiten