Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt, de ideêele beteekenis van de faits et gestes dezer vooruitstrevende gemeente mogen zeker hier in het volle-licht gesteld worden, omdat, ze overtuigend vertellen, dat al deze aankoopen uitsluitend zijn geschied op gronden ontleend aan de belangen eener stelselmatige uitbreiding der Gemeente (bebouwde kom). Hier zijn dus van gemeentewege preventieve maatregelen genomen teneinde het heerlijke landschapschoon van den Amersfoortschen Berg, waar mogelijk te behouden en er althans voor te waken, dat ook in de nieuwe bestaansphase van den berg als „Jong Amersfoort" in latere jaren zal mogen gesproken worden van een bevoorrecht oord, een stukje schoon-Nederland.

Gelders hoofdstad heeft in dit opzicht ook bijna alles reeds bereikt, wat elders tot de pia vota's behoort. Dit wordt den toerist eerst recht duidelijk als hij van den hoogen St. Eusebiustoren Arnhem laag beneden zich ziet liggen temidden van het heuvelend groen der bosschen en parken, gevlijd tusschen den blankzilveren Rijnstroom en de violetwazige Veluwsche heide.

Van de Sonsbeeksche hoogten daalt het groen in breede guirlandes langs Apeldoornsche en Zypsche wegen naar de singels, die hier met de lommerrijke Rijnkade de oude stad vatten in een gordel van smaragd. De glooiende weilanden, die opgolven tot het park Sonsbeek, reiken tot dicht bij het voornaamste knooppunt der trams, en ieder vreemdeling kan dit volkspark zien liggen, daar in de groote booglijst van de Zypsche spoorwegviaduct. Het uitgestrekte Sonsbeek, meer dan 500 H.A. groot, ligt daar nu geheel omsloten door weidsche villaomzoomde wegen, en toch geheel ongerept van den adem van het jachtende stadsleven, als een kostbare gave voor de bewoners. Boeit het voorste gedeelte door de weergalooze schoonheid der solitaire boomgroepen, meer Noordwaarts bleef het oorspronkelijke beukenboschkarakter gehandhaafd, waarbij echter ver boven een streven van rentabiliteit de

Sluiten