Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streken te bebouwen; terreinen, die eeuwen ongerept hadden gelegen en slechts productief waren door de schapenteelt en de heideafplagging of veenuitstekerij. En toen eenmaal het boersche conservatisme voor de stadsche nieuwigheden overgeslagen was in een verheerlijking van alles wat „uit stad" kwam, gingen traditie en historiegevoel mede spoedig ten onder. De weefstoel werd tot brandhout geslagen, al het oude gerei der huisspinnerij, de pronk der vaderen — de tinnen borden en aarden schotels — verdween naar zolder of vliering of werden verkocht aan op winstbejag uitzijnde antiquairs. Overal kwam de schoonheidsverwildering rondspoken op het platteland. Het jongere geslacht, niet meer vasthoudend aan oude zeden en gewoonten, vond zijn vermaak in de steden met hun voetbalmatches en bioscopen. Locaaltreintjes voerden de jonkheid in korten tijd voor weinig geld erheen. Snijmes en steekbeitel bleven onaangeroerd, en de nog van grootvader en vader aanwezige origineelen, volgden bij de verwaarloozing waaraan ze prijs werden gegeven, de wetten van elk ding: die van worden en vergaan. De techniek wist als hoofdkenmerk van den vooruitgang der wetenschap in weinig jaren tijds alom haar stempel te drukken op de plattelandscultuur en daarmede was de volkskunst, die èn in productievermogen èn in arbeidsbeperking de mindere moest blijven, doch haar voorwerpenprijs noodzakelijk hooger moest stellen, tot ondergang gedoemd.

De stadsche fabrieksmeubels, die op de nomadenzwerftochten der huurbewoners voorbereid zijn, heden in de oude woning zoo, morgen na de verhuizing in de nieuwe, weer geheel anders staan gegroepeerd, maar toch dezelfde diensten blijven doen, ze verschenen allerwege en namen de plaats in — de historische — van menig niet meer gewaardeerd oud boerenmeubel.

Maar, door de „Heemschutdenkbeelden" te verbreiden, in alle kringen der maatschappelijke samenleving, kan een invloed ten goede worden uitgeoefend,

Sluiten