Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel ten plattelande, als in de steden. Ik zelf heb in het buitenland, van hoeve tot hoeve gewandeld in streken, waar door een goed geleide, en langs jujste banen gepropageerde heemschutbeweging, de boer inderdaad weer zijn „heerri" is gaan schutten tegen de herhaalde aanvallen op zijn have en goed. Ik weet even over de Nederlandsche grens, in het Sater- en Ammerland, in Westfahlen en Hannover, dorpjes, waar de liefde tot den eigen grond, en de aanhankelijkheid tot het eigen van vader op zoon overgeërfde bezit weer zoo is toegenomen, dank zij den zegenrijken arbeid van den „Bund Niedersachsen", dat geen stuk van het oude tingerij, geen Truhe of rijkbesneden bruidskist, geen haardplaat of kabinet meer uit de hallewoningen verhuist naar de uitdragerswinkeltjes der op „Premdenindustrie" parasiteerende Badeprt- of Sommerfrische-antiquairs^ Dit opnieuw teruggevonden bewustzijn uit zich ten onzent nog maar in een zeer bescheiden vorm, maar ook hier zal heemschut in de meest breede gedachte veel tot stand kunnen brengen, om den boeren hun eigen respect en hun aangeboren — in deze richting toe te juichen — behoudzucht terug te geven.

De stadsche bevolking tracht zich op velerlei wijze te ontworstelen aan den woonhuisjammer. De meer gegoeden gaan als forens het villaleven buiten genieten, de meer eenvoudigen vonden in minister Talma hun pleitbezorger voor kleingrondbezit, en hebben nu hun hoop gevestigd op de combinatie van de pas opgerichte Nederlandsche Vereeniging tot Landkolonisatie, met de Algemeene Land-Explöjtatiemaatschappij, de Nederlandsche Leenbank en de Nationale Boeren-Borg-Maatschappij, welkè gezamenlijk het groote sociale belang voorstaan om het kleingrondbezit door ontginning te bevorderen.

■ „Wonen", thans vaak een ramp, moet weer het hoogste ideaal van het huiselijke leven worden, men moet weer tot rust komen in zijn „eigen" huis, weer

Sluiten