Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de plattelandsbevolking, -waaronder toch de begeerde cultuurhistorische voorwerpen het meest gevonden worden. Tot wederkeerig profijt zou er dan tusschen de centrale stichting en de cultuurgewestelijke „boerenmüSea" een paedagogische wisselwerking kunnen in het leven geroepen worden.

Na het sluiten van den vrede kan bijv. V.V. Denekamp eens een studietocht maken onder leiding van Bernink naar het Zwischenahner Heimatmuseum in Oldenburg — een gewestelijk openluchtmuseum, dat als een navolgenswaardig voorbeeld mag genoemd worden voor den aanleg der Nedersaksische haller huisnederzetting op den Arnhemschen Waterberg. Ik heb in vele buitenlandsche Heimatmusea ver■ toefd, maar geen heeft zich in mijn herinnering zulk een plaats veroverd als het „burenhus", dat Onkel Heinrich Sandstede in 1909 gesticht heeft aan den Zuidoever van het Zwischenahnermeer. Als ik me nu weer den gang der Zwischenahner gebeurtenissen te binnen breng, me zie zitten in het Back- en Bröspiker, als ik de groote deel voor me zie met de wagenraden, waarop roode kaarsjes branden en Ammersche jongs met lüttje deerns lustig den Söbensprung of den Schusterdans uitvoeren in nationale dracht op nationale oeroude wijsjes, zie dan wordt Onkel Heinrich voor mij de Ammerlandsche toovenaar, die behalve i de locale bouw- en versieringskunst, de nationale i drachten en de oude inheemsche tuinbloemen ook de • oude volksdansen> en volksliederen heeft opgeroepen i uit de vergetelheid, waarin ze dreigden voor altijd weg te zinken.

• Ook ik werd in den kring genomen, temidden van i een bonte schaar „lüttje" deernen, wie ik moest ver1 halen over Holland. En zóó verlangden ze om ook dat I land eens te leeren kennen, zoo dicht bij en toch zoo i weinig bereisd, zóó was het enthousiasme daar op ede fantastisch verlichte deel van „dien tempel der \ herinnering, waarin de ziel van het vaderland woon[ plaats had", gestegen, toen ik verhaalde van het s streven ook in ons vaderland den boerenstand te

Sluiten