Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich minder voor een onderzoek om het spoor te vinden van het nationale stijlgevoel, dan gewone, omdat er eensdeels te weinig zijn en het toeval dus een te groote rol speelt en anderdeels omdat het niet altijd zeker is, dat zulke kostbaarheden door nationale kunstenaars zijn gemaakt. Daarentegen bieden de dagelijksche huisraadvoorwerpen een zeer goed materiaal aan voor het typisch nationale, dat waarschijnlijk nergens zoo sprekend aan den dag komt dan in de ornamentiek. Het geldt dus bij de bestudeering der volksbeschaving voor alles zich te houden aan de producten voor kunstnijverheid, welke tot het dagelijksch gebruik behooren en dus in groote hoeveelheden voorhanden zijn."

Overal werden toen overhaast in de musea „hoerenkamers" ingericht en soms werden die pogingen geforceerd, omdat men trachten wilde het menschelijke leven te brengen in de musea. Men wilde aangeven de verhouding van voorwerp tot omgeving ten opzichte van de daarin levende of geleefd hebbende menschen, iets wat natuurlijk in musea-verzamelingen van voorwerpen, vaak slechts van fragmenten — op een artistieke mislukking moest uitloopen. Men plaatste in de driewandige overvolle kooikamers (bijv. in het Rijksmuseum te Amsterdam) poppen gekleed in de oude dracht van geïsoleerde gewesten. Men zette een oud moedertje aan het spinnewiel, een jonge dochter aan het weefgetouw, de wieg kreeg haar in bakerkleeren gestoken zuigeling en in den leunstoel zat star voor zich uit te lezen in het groote wijze boek, dat „Bijbel" heet, de grootvader, quasi rookende Uit de eeuwig gestopt blijvende pijp. Die aangekleede vertrekken, welke de clou waren van meer dan één museum, werden in hun quasi-echtheid de kijkspul-attractie van menige verzameling en wekten de verontwaardiging der echte kunstliefhebbers en geleerden, die dergelijke „Spielereien" uit den booze achtten en verwezen naar het panopticum.

Verwondering baart het ook, dat men niet dadelijk aanstoot heeft gevonden in het driezijden- of kooien-

Sluiten