Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en opmerkt, hoe de vlakke wand met horizontale verdeelingen van Jacob van Campen en Lieven de Key terug te vinden is in de architectuur van de Bazel, hoe in de groote Beurszaal van Berlage hetzelfde ruimtegevoel besloten ligt als in de Bavokerk te Haarlem, hoe de door buitenlanders (Eberstadt) als „'model'' geprezen complexen der Arnhemsche volkshuisvesting geïnspireerd zijn op de architectuur van het rustige dorpje Amerongen, dan mag men zeker met Dr. Jan Kalf zich verblijden „dat moderne kunstenaars niet toevallig, maar op 'natuurlijke wijze, op nieuwe en oorspronkelijke wijze nieuwe en levende schoonheid geven, waarin echt-Hollandsche eigenschappen op den voorgrond treden". Doch tevens enthousiast mag men zijn, dat met moreelen en financieelen steun van regeering, gemeenten, van het geheele verenigingswezen op het heemschut- en vreemdelingenverkeergebied, van handels- en industrieele ondernemingen, stichtingen en particulieren een centraal nationaal openluchtmuseum in'wording is, dat ginds aan den zoom der Veluwe nu een gastvrij en wonderschoon boschpark wacht op de gebouwen en hoeven, die niet meer ter plaatse kunnen behouden worden, en toch voor de eigen bouwkunst van beteekenis zijn.

Den 9den December 1915 kocht men het eerste groote museumvoorwerp, een Noord-Hollandschen standaardmolen te Huizen, die ondanks een actie van den Bond Heemschut niet meer ter plaatse kon behouden blijven en thans als een merkwaardig specimen van een oud nuttigheidsbouwwerk opgesteld staat op den Arnhemschen Waterberg. In zijn naaste omgeving liggen thans op een beschaduwd plekje de groote stapels klein-model IJselsteenen van den kolossalen molen, die de directie werd aangeboden door de Delftsche slaoliefabriek Calvé te Delft en de Nederlandsche gist- en spiritusfabriek aldaar, welke tevens een ruim bedrag toevoegden aa*n hun vorstelijke schenking voor de overbrenging van den molen aan den Delftschen Haagweg naar het Arnhemsche museumpark. Deze 5-verdieping hooge molen zal spoedig

Sluiten