Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijk geïllustreerd. — Eenvoudig gebonden ƒ 1.50 In prachtband met goud ƒ2.—

Door de groote oplaag kan de uitgever bijna het onmogelijke voor dezen prijs bieden, maar... dan moet het publiek ook steunen. Wie één deeltje van de Vaderlandsche Boeken der Meulenhoff-Editie bezit, schaffe zich ook andere deeltjes aan; men komt zoo in het bezit van een

KOSTBARE BIBLIOTHEEK VAN NATIONALE BOEKEN

voor weinig geld.

De uitgever heeft een verzoek aan allen, wie deze boeken eenig genot gebracht hebben. Hij verzoekt een vriendelijk woord van aanbeveling bij vrienden en kennissen. Zoo kunnen deze Nederlandsche boeken

ALOM BEKEND WORDEN

door ons geheele land en in het overzeesche Nederland, zoo kan de uitgever doorgaan zijn plannen ook verder te verwezenlijken. Daarvoor zegt beleefd dank de uitgever

J. M. MEULENHOFF.

Damrak 88, Amsterdam.

Sluiten