Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roman door A. PERRIN fl.10 Romand.tt".MÜHLAU fl.10

d.Prof.drX. KNAPPERT fl.10 Roman door Th. Fontane f 1.20

roman van Anna van QogtvKaulbach f1-20

Roman van Bertha vonSuttner. 2 deelen a f 1.20

door Demetra Vaka fl.10

door D. J. van der Ven f 1.45

Roman d. A. Strindberg f 1.20

door D. J. v. d. Ven fl.46

d. Edw. Bulwer Lytton f 1.20

door H. P. Qeerke en G. A. Brands. Deel II f 1.20

door H. P. Oeerke f 1.20

roman door BjörnstjerneBjörn-. son 11.20

door D. J. van der Ven fl.45

door H. E. Koopmans van Boekeren f 1.20

door D. J. van der Ven f 1.45

Roman d.OlgaWohlbrück f 1.20

door Charles Dickens fl.20

door M. H. du Croo fl.—

roman d. Henri Murger fl.20

door Dr. H. W. Helnslus f 1.45

door CHARLES DICKENS, rijk geillustr. 2 Deelen a f 1.20

Voor de verdere titels wordt verwezen naar den volledlgen Catalogus, die gratis en franco door den uitgever, Damrak 88, gezonden wordt.

MEI II E>MUnt^ft*'«

KLEINE BOEKTEN

VAN GROOTE SCHRIJVERS

Keurige zeer verzorgde boekwerkjes in batikband met goud

In deze nieuwe serie verschenen:

Yester en Li

L»e geschiedenis van een verlangen

Roman door B. KELLERMANN

Schrijver van „DE TUNNEL*' Vertalin» van 1. CLANT VAN DER M1JLL-PIEPERS

Ingenaaid f 1.10. Gebonden in Batik f 1.85

Indische Levens

dOOr IVÏ. fvUU ï V. iLVjuLLLlN

Ingenaaid f 0.90. Ceb. in Batik f 1.65

Twee Nenschen

door RICHARD VOSZ

Naar de honderdduizendste oorspronkelijke uitgaaf vertaald door J. P. WESSEL1NK VAN ROSSUM

Ingenaaid f 1.10 per deel. Gebonden in Batik per deel 1 IJSO

Salomè

i w;ti r^r?

Drama. In de vertaling van CHR. VAN BALEN Jr. Ingenaaid f 0.85. Gebonden in Batik f 1.60

W% _ Ë _ ~J

D ld II u

m i, o.rlirht rlnnr HENRIK IBSEN

Naar de oorspronkelijke uitgaaf door J. CLANT v. d. M1JLL-PIEPERS . , r 4 ia ^ i ï • n_.:l_ f 1 fK

ingenaaid r 1.1U. i^eDonaen in dsuk •

Roman door ARTHUR SCHNITZLER

Vertaald door J. VAN DER N1EPOORT Ingenaaid f 1.10. Gebonden in Batik f 1.85

Sluiten