Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIET OVER DEN OORLOG!

WILT U eens iets anders lezen dan de oorlogsberichten, wier lengte meestal omgekeerd evenredig is aan haar belangwekkendheid ?

WILT U eens wat anders bekijken dan de eeuwige oorlogsprentjes, die niet anders brengen dan verwoesting en ellende en waarvan meestal het eene nagenoeg hetzelfde te zien geeft als het andere?

JA?

Neem dan een abonnement op

EIGEN HAARD

het oude, thans geheel gemoderniseerde Familieblad voor den beschaafden Nederlander,

dat degelijke, niet opwindende lectuur biedt; strikt onzijdig is;

portretten geeft van öp den voorgrond tredende landgenooten en illustraties bij artikelen over de aandacht trekkende onderwerpen en

nog veel meer!

ABONNEMENTSPRIJS ƒ10.— PER JAAR. ADMINISTRATIE: ROKIN 84, AMSTERDAM.

Sluiten