Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Men wordt overstelpt met oorlogskookboeken. Waarom? Wtj hebben toch geen oorlog?

Dat is dus een geheel verkeerde benaming.

Als men nog van bijzondere recepten in dezen distributietijd sprak, zou zulks nog zin hebben.

Om echter niet letterlijk den dwang te volgen, zullen de hierachter samengestelde en beproefde recepten „Eenheidsrecepten" worden genoemd.

Ze zijn alle ontstaan door de samenstelling van verschillende consumptie-artikelen, die op de distributielijsten (zie de Crisiscouranten) voorkomen en welke door de Begeering zijn geprijsd en enkele artikelen, waarvan de inkoop tot dusverre nog is vrijgebleven, zooals groenten en vruchten.

Elke huisvrouw weet welke artikelen op bons verkrijgbaar zijn, zelfs kaarsen en zeep. Zie de opgaven hierachter pag. 7.

Niettegenstaande al die wetenschap, die toch nog zoo luttel tg, komt er toch een tijd, een bittere tijd, waarin zoo goed als niets meer verkrijgbaar zal zijn.

De huisvrouw moet er dan mnar zien te komen met het weinige dat zij heeft.

Sluiten