Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

half nemen, dat wil zeggen: de helft eikelkoffie (a / 0.876 't pond), de andere helft gewone gemalen koffie, öf men neme lfa eikel — s/< gewone koffie. Deze laatste is natuurlijk iets beter en pittiger van smaak.

105. Vijfde sóórt m

(Tan hetzelfde). Zoogenaamde „namaakkoffïe"

Een pond groene erwten, 1/t pond gebrande koffieboonen, 1 mespunt boter. Zooveel heet water als men noodig oordeelt.

De groene erwten worden met een weinig boter in een pan bruingebrand, daarna laat men ze, al doorroerende, koud worden en vermengt ze met y9 pond gebrande koffieboonen. Als ze goed door elkander zijn geroerd, maalt men ze en zet ze als gewone koffie.

Ter voorkoming dat velen dezen drank niet aangenaam zullen vinden, raad ik aan, de groene erwten (gebrande) afzonderlijk te malen, zoo ook de gebrande koffieboonen.

Bij het zetten neme men 1 ons gemalen erwten en V» ons gemalen koffie.

Sluiten