Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van J. H. de BÜSSY, Amsterdam.

BE INMAAK

in 't zout, gedroogd, gesteriliseerd, in 't zuur, in gelei, eenige jamsoorten, vruchten op water en op brandewijn, enz. het opdoen van levensmiddelen

DOOR

Mevrouw KOBA M. J. CATENIUS-Van der Meiiden.

Schrijfster van verschillende kook- en andere boeken: „Naar Indië en terug", „Ons huis in Indië", Hieuw volledig 0. I. Kookboek, Groot Vegetarisch Kookboek, Gids voor het Ned. dienstmeisje, De ingrediënten voor de Indische rijsttafel, enz, enz. „International Laurèate v/h lnstitut d'Allmentation d'hyglène" — Paris.

Prijs i ƒ 1.20.

ALBRACHT'S PRACTISCH HUISHOUDBOEK.

Dames, prijs stellende op orde en regelmaat in hare huishouding, kap niet genoeg worden aanbevolen zich dit practisch Huishoudboek aan te schaffen.

Die het eenmaal in gebruik heeft genomen, wenscht nimmermeer een ander; het is ingericht volkomen volgens de eischen van de dagehjkache praktijk, en het heeft een zeer belangrijke uitbreiding ondergaan, die b^J alle huisvrouwen zéér in den smaak is gevallen; er is namelijk een Jaarlijksch Overzicht aan toegevoegd, dat onmiddellijk in de gelegenheid stelteen overzicht te hebben van het totaal der verschillende uitgaven, brandstoffen, verlichting, wasch, reizen, dienstboden, dokter, apotheker, zakgeld enz. Voorts zijn er een Begrooting, een Memorandum en een Kalender aan toegevoegd.

De prijs van Albracht's Huishoudboek is slechts ƒ1.25.

Ongetwijfeld is dit het handigste, eenvougdigste en meest overzichtelijke boek van dien aard dat bestaat.

Sluiten