Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog gauw naar Scholte brengen, en hem tegelijk een paar aanwijzingen geven. Hij kan er zich wel mee redden, maar 'k weet toch ^graag zelf, wat er afgeleverd wordt".

En weg ging hij, als was hij blij, zich een oogenblik nog weer in zijn arbeid te kunnen dompelen. Want sinds de dood van zijn vrouw was 't werk, vroeger zijn vreugde, hem tot een hartstocht geworden. Wanneer hij zijn geest spande, en zijn slanke handen de bloemen schikten tot een kleurig kunstwerk, kon hij zichzelf vergeten voor een oogenblik.

Martha's oogen zochten 't portret, dat tusschen de twee zijramen hing.

„Moedertje, moedertje, waarom moest u al zoo gauw weggaan? Wij kunnen u niet missen, wij geen van drieën nog", kreet ze, de oogen vol tranen. Want ze wist, ook Jans geluk zou zijn hoogste volmaking

Sluiten