Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Energiek bekampte ze dit voorgevoel; terwijl ze Mina schelde om theewater, ging ze zelf de deur opendoen.

„Welkom op Rozenoord, Emma", zei ze hartelijk, haar de hand toestekend.

Doch Emma, lief-zusterlijk, sloeg den arm om haar heen en kuste haar.

Martha verweet zich, dat zij dit had behooren te doen. Maar zij gaf zich nooit dadelijk; ze moest gewonnen worden...

„Waar blijft vader toch?" vroeg Jan intusschen verwonderd.

Martha vertelde van de bestelling.

,,'k Zal vader straks dadelijk gaan roepen", keerde zij zich tot Emma. „Maar hij is 't meest gelukkig, wanneer hij bezig is, en daarom stoor 'k hem niet graag".

„O, je moet mijnheer om mijnentwil volstrekt niet uit zijn werk halen",

Sluiten