Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei Emma. „Ik weet van papa immers wel, hoe het gaat met zakenmenschen. Altijd druk. Papa laat het, als 't even kan, aan mama over, visites te ontvangen".

't Lag Martha op de lippen te zeggen, dat er toch wel verschil was, maar ze hield zich in. Dit was niet iets, wat men in den breede uitleggen ging.

Emma prees onderwijl uitbundig 't gezellige huisvertrek.

„Wat een ruime kamer. Ik had mij 't huis altijd kleiner voorgesteld, zoo van buiten gezien. En somberder ook, met die groote kastanjeboomen op *t grasperk. In dezen tijd is de schaduw heerlijk. In den trein en de tram was *t snikheet".

Martha informeerde, of ze anders een goeie reis gehad had.

„O ja, dat gaat wel. 't Is ook eigenlijk maar een wipje, hè?"

Sluiten