Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Heel graag. Maar neem 'kjouw stoel niet in gebruik?"

„O nee, volstrekt niet. Ik ben niet gewoon, dikwijls te luieren".

Martha's glimlach verzachtte slechts gedeeltelijk de strakheid van haar woorden. Daarom verklaarde Jan: „Martha zorgt niet alleen voor 't huishouden, maar ze houdt ook de boeken in orde van ons. Je begrijpt, dat ze haar tijd dan wel noodig heeft".

„O Martha, ik bewonder je. Ik zal nooit leeren, zoo ijverig te wezen", riep Emma, zich onderwijl behagelijk nestelend in haar stoeltje.

't Ergerde Martha, dat Jan naar haar zag met een zoo zonnigen glimlach, als verwachtte hij van haar nog iets veel mooiers dan zijn zuster hem schenken kon. Wat zou Emma, 't modepopje, voor Jan kunnen wezen? Of schuilde er toch een kern van degelijkheid in dit schitterend hulsel ?

Sluiten