Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet slechts de atmosfeer, ook mijnheers ernst drukte haar een weinig.

En toch kwam ze later op den middag, toen hij bij hen zat en meepraatte, al was *t niet druk, onder de bekoring van zijn persoonlijkheid. Jan leek op hem, maar was vroolijker. Zou mijnheer ook zoo geweest zijn, vroeger? Toen zijn vrouw nog leefde? Want zoozeer was bij vader en kinderen de herinnering aan de gestorven moeder een levend iets, dat de gedachte, dat iets anders dan haar dood dit waas van zwaarmoedigheid over hen allen gespreid kon hebben, zelfs niet opkwam bij Emma.

Zij zelf had mevrouw Verheull nooit gekend, wel gezien soms, doch haar dan gehouden voor een gewoon, wat ouderwetsch mensch. Waardoor had ze die vereering ingeboezemd aan hen, die haar omringden?

Emma was niet gewoon veel naar

Sluiten