Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f en waarom der dingen te vorschen. Doch deze vraag liet haar met os, hoewel ze aldoor vlug en gemakkelijk haar losse zinnetjes en lieve woordjes zei.

Toen Jan haar naar de tram bracht vroeg ze ineens, om van dit peinzen at te zijn: „Vertel me wat van je moeder, Jan. Ik weet zoo wein g van haar . a

Hij deed het, in teere, zachte woorden waarin liefde en vereering doorklonken.

En terwijl hij sprak rees in Emma op een wonder verlangen, te zijn, zooals de gestorvene was, om ook zoo bemind te kunnen worden

II.

In de kamer, die ze met haar zuster deelde, doch nu voor zich

Sluiten