Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar als ze straks slaagt, en een betrekking krijgt, kan ze zich zelf onderhouden. En papa kan ook meer voor 't huishouden geven, als hij mijn kleeding niet langer hoeft te betalen. U kon dan desnoods de naaister twee dagen in de week nemen".

Emma wist precies, hoe 't was; ze konden flink rond komen, maar er moest overleg zijn. En mevrouw ging liever uit, dan zich met het huishouden te bemoeien. Daarbij kleedde zij zich chic; wou liefst, dat de jongens op studie gingen...

't Gesprek over huishoudelijke aangelegenheden begon Emma te vervelen. Ze kende die klachten lang al van buiten.

„Welke van deze twee vindt u, dat ik nemen moet?", vroeg ze, de modebladen op tafel uitspreidend.

Mevrouw liet er gaarne haar verstelwerk voor rusten.

Sluiten