Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezichtje liep ze hem tegemoet.

't Maakte haar echt blij, dat hij zichtbaar opfleurde toen hij haar in 't oog kreeg*

,/k Ben laat, hè? 'k Heb 't al druk gehad, vanmorgen. Een lange conferentie met Fraulein Möller over mijn trouwjapon, 'k Wil mooi zijn, weet je'\ ratelde ze in éénen door.

, Je behoeft je niet mooi te maken. Je bent altijd mooi", zei hij zoo eenvoudig gemeend, dat de woorden zelfs niet klonken als een compliment.

„Hoor eens aan. Je wordt nog galant. Mijn lessen schijnen vrucht te dragen", plaagde zij.

„Galant? 'k Zeg eenvoudig, wat ik meen. Vleien kan ik niet. Misschien leert men zoo iets niet op een dorp".

„Nou, als je dan maar altijd zulke prettige waarheden zegt".

„Kan je andere niet verdragen?"

Sluiten