Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er te weinig energie in hem gezeten hebben, doch voor de kweekerij was hij zeer geschikt.

Toch voelde Jan zich steeds wat beklemd tegenover haar; moest hij aldoor denken aan zijn eigen moeder, zooals die geweest was; niet slechts minzaam, doch echt vriendelijk.

En hij was blij, dat Emma's oudste broer op studie was, en dus ook diens kennissen niet aanloopen kwamen. In hun gezelschap voelde hij zich onbeholpen; was ook minder sterk 't streelende besef, dat Emma van hem was; alleen van hem»

Nu werd ook de verdere middag, waarin ze samen uitgingen, om inkoopen te doen, hem een voortdurende verheuging.

Doch toen ze later op den avond een rustig oogenblik voor zich alleen hadden, begon Jan, een beetje aarzelend: ,,'k Wou je nog wat vragen, Emma".

Sluiten