Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeten mochten worden; een rijtoer met gasten, die in de stad bleven tot na het trouwen, en beziggehouden moesten worden. En aldoor streelde haar 't blijde weten, dat het alles was om haar en Jan.

Doch nu, dezen avond, leefde alleen de Emma, die ernstige gedachten had; die verlangde een goede vrouw te worden; doch vreesde, ze wist zelf niet waarom.

Ze hoorde niet, in de stilte van haar kamertje, de naklank van wijze raadgevingen, waarmee men haar gewezen had den weg, waarop 't goed was te gaan. Men had haar wel geleerd hoe te behagen, niet, hoe duurzame liefde te verwerven.

Als nu haar moeder gekomen was, zachtkens, om te gaan zitten naast haar, en te zeggen woorden, zooals een moeder die weet te vin-

Sluiten