Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu moest hij voortaan niet slechts op zichzelf staan, doch ook leiding geven.

En in zijn vrees, hiertoe niet bekwaam te zijn, strekte hij zijn handen smeekend tot God, bij Wien, zoo had men hem geleerd, wijsheid en kracht was.

Een ongeloovige was hij nooit geweest; een bewust geloovige evenmin. Maar in ernstige oogenblikken, eerst bij en na 't sterven van zijn moeder, en ook nu, verlangde hij te bezitten *t groote en heerlijke, dat zijn ouders tot levenskracht geworden was.

Nu hij meende te merken, dat zijn vrees en zijn verlangen ook leefden in Emma's hart, vroeg hij, een weinig beschroomd nog: „Willen we samen bidden?" En hij voegde er bij, als moest hij een verklaring geven van deze, in zijn mond

Sluiten