Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manteltje haalde, dacht ze er een oogenblik over om 't even aan Jan te gaan zeggen. Maar waarschijnlijk kwam hij toch niet eerder thuis, dan zij. Ze kon wel een boodschap achterlaten.

Onder 't voortrijden in zachten, gelijkmatigen gang was Emma haar gezellin dankbaar voor haar noodiging. 't Reed werkelijk heerlijk.

Mevrouw vond, dat ze best mee kon gaan tot aan huis toe, en even rusten, eer ze terug ging.

„Nee, dan wordt het heusch te laat. Een andere keer graag", zei Emma.

Toen ze alleen terug fietste, kwam 't in haar op, dat ze wel even bij Scholte in kon gaan, zien hoe 't met zijn vrouw was. Dit was iets, waarmee ze Jan een plezier kon doen. 't Leek tenminste naar *t doen van zijn moeder.

Sluiten