Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viel: „Zoo bedoelt mama het niet. Ze denkt er niet aan jou de schuld te geven".

Mevrouw, die gezegd had *t geen zij noodig achtte, veranderde met veel takt het onderwerp. Ze wist het gesprek zoo te leiden, dat ook mijnheer Verheull er zich voor interesseerde.

Toen ze weer samen boven waren viel Martha uit:

,,'tls eigenlijk 'n wonder, dat Emma nog een greintje huiselijkheid overgehouden heeft. Met zoo'n opvoeding!"

„Je moet niet te hard worden in je oordeel", waarschuwde haar vader.

„Jan zal nooit gelukkig zijn zoo. U bent 't wel geweest, maar moeder was ook geheel anders".

„Ze weten niet, dat het geluk niet ligt in uitgaan en zich amuseeren. En er is in hun leven geen groote smart geweest, die 't hun zeggen kan".

Sluiten