Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„U hebt het ook niet eerst door de smart geleerd", wierp Martha tegen.

„Wie van God het vermogen ontving, 't eeuwige een weinig naar waarde te schatten, krijgt ook vanzelf een anderen kijk op 't leven, dat voorbijgaat. Doch dit is niet iets, om ons op te verheffen."

Martha voelde zich beschaamd; vond voor dat oogenblik zelf ook, dat ze verkeerd deed, zich door haar vroegere antipathie tegenover Emma te laten leiden. Misschien, als ze haar wat meer aanhaalde, kon ze Jans geluk voor hem behouden.

Doch toen ze den dag daarop Emma zag wegfietsen met mevrouw Van Leeuwen, werd het vroegere gevoel haar te machtig.

„Waarom geeft ze ook zoo weinig om wat Jan wil", zei ze bij zich zelf, hiermee verdedigend haar wrevel tegenover haar schoonzuster.

Sluiten