Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nikkelen theepot, wekte bij haar een gevoel van wrevel.

Zou ze Dien bellen, om 't weer weg te nemen, en zelf ook nog een oogenblikje naar boven gaan? Ze mocht er toch wel komen, zonder juist gevraagd te worden! Hoewel, Jan had best een woordje voor haar kunnen achterlaten! En Martha, al praatte ze geen syllabe over haar uitgaan, had bij zoo'n gelegenheid iets in haar manieren, of ze tegen Jan zeggen wou: „je vrouw bekommert zich niet om jou, maar ik ben er ook nog, om voor je te zorgen, hoor!"

Natuurlijk zou ze Jan wel zitten opstoken op 't oogenblik. Kom, 't was toch beter, dat ze zelf ook maar naar boven ging, dan hield 't tenminste op. Maar er te zitten als een arme zondares! Nee, merci.

Zonder veel zin schonk ze voor zichzelf een kopje thee in; hè, je kon

5. Jong Vrouwtje.

Sluiten