Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest meer dan een half uur wachten, eer ze klaar was met passen. En later wou ze beslist niet uitscheiden met spelen voor 't zonder fouten ging".

Hij duwde haar hand niet weg; vroeg alleen een beetje droefverwonderd: „Waarom kwam je niet naar boven?"

„'k Dacht, dat je gauwer terug zou zijn. 'k Wist niet, dat je dit verwachtte".

„Martha zou misschien denken, dat je niet wou".

„Maar zoo bedoelde ik 't heusch niet" betuigde Emma, werkelijk verschrikt. Ze was blij, dat het zoo afliep met Jan; ze had een afkeer van herrie. Volgde ze al soms haar eigen zin, ze deed het liefst zoo, dat een ander er niets op aan te merken had.

„Je bent toch ni^t bog§, dat ik

Sluiten