Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de anderen, die schik hadden, terwijl zijzelf in huis zat.

Ze las het briefje nog eens over en lei het daarna op tafel

Toen keek ze op de pendule: bijna koffietijd. Opstaand belde ze aan Dina, of die wel wist, hoe laat het was. Jan zou wel dadelijk komen; hij deed op 't kantoor schrijfwerk, waar de oude heer Verheull niet van hield, maar misschien zaten ze ook wel samen een sigaar te rooken, en gezellig te praten. Dan kon Jan even goed bij haar komen.

Dien kwam met de koffie, en Emma keek of alles in orde was. De kan juist van pas vol, en 't lichtje op de goeie hoogte. Hoewel ze t niet zoo beredeneerde, werd ze hierbij gedreven door den wensch, t Jan naar den zin te maken. Zooals een kind, dat zijn eigen wil volgt, en toch wenscht, dat vader en

6 Jong Vrouwtje.

Sluiten