Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat denk je, omdat je 't zelf niet doet. 't Ligt maar aan jezelf, of je voorzichtig bent".

„Als 'k niet wil, hoef ik van avond immers niet te blijven", begon ze weer, toen hij zwijgen bleef.

„Natuurlijk hoef je niet".

Hij zei 't wat onverschillig, 't Hinderde hem, dat Emma den omgang met mevrouw Van Leeuwen zoo aanhield. Alsof ze telkens met opzet zocht iets te bederven aan hun mooi huwelijksgeluk. Ze wist immers, hoe hij op die vrouw tegen was.

Zwijgend wreef hij voor de kachel zijn handen tegen elkaar. Maar zijn gezicht bleef strak.

Emma kwam achter hem staan; met haar beide handen zijn hoofd omvattend, gaf ze hem een kus.

„Wou je liever, dat ik niet ging ?"

Doch in haar woorden klonk niet

Sluiten