Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonvader; al sprak hij weinig tegen haar, ze wist, dat smart en niet stugheid oorzaak was van zijn zwijgzaam-zijn.

tt*k Blijf niet lang uit", beloofde ze.

„O, ik gun je wel een pleziertje", haastte hij zich te zeggen.

Toen ze alleen verder liep begon verlangen naar 't ijsvermaak 't langzaam te winnen van haar gedachten aan Jan, die alleen bleef; aan vader, die ook al niet van mevrouw Van Leeuwen hield.

Aan Martha dacht ze alleen met een zekeren triumf, wijl ze die trotseeren kon.

Zij was van 't gezelschap de laatste, die op ,/t Huis de Wolf" aankwam.

„We waren al bang, dat je niet kwam", begroette mevrouw haar.

„Ben ik dan zoo laat?"

„Nee, dat juist niet. Maar de jongelui willen, geloof ik, bepaald

Sluiten