Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eersten zijn, die een streek op de baan zetten» Zullen we dan maar dadelijk opmarcheeren ?"

„Graag", was 't algemeene antwoord.

Onder scherts en gelach liep men 't kwartiergaans naar de ijsbaan.

't Waren meest jongelui, die meegingen; alleen Emma en mevrouwzelf waren getrouwd. En dan had je nog dokter Snijders, die eerst sinds kort op 't dorp woonde, en niet veel praktijk nog had. Misschien mee hierom bleef hij vooreerst vrijgezel.

Hun lichte scherts verdreef 't laatste wolkje donkere gedachten bij Emma. Ze kon geen vroolijkheid zien, zonder mee te doen.

„Rijdt uw man niet?", vroeg dokter Snijders, terwijl hij haar hielp aan haar schaatsen.

Emma bloosde even; voor een oogenblik kreeg ze weer 't gevoel,

Sluiten