Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze niet goed deed met hier alleen te willen genieten.

„Helaas nee. Ik wilde, dat hij 't nog leerde, maar hij vindt zich te oud daarvoor".

„Een beetje gelijk heeft mijnheer wel", vond de dokter. „Om een goed rijder te worden, moet men er vroeg mee beginnen".

„Zooals ik", zei daarbij zijn gansche manier van zijn.

„Mag ik dan 't genoegen hebben met u te rijden?", vroeg hij beleefd.

Emma nam 't aanbod vriendelijk aan. Met heel-jonge lui te rijden, vond ze ook niet prettig en de dokter was een gezellig prater.

't Eerste baantje viel haar niet mee; ze voelde zich erg moe aan 't eind.

„U rijdt prachtig, mevrouw", prees de dokter haar. ,,'t Is een genot het met u te doen. Mag ik nog eens 't genoegen hebben?"

Sluiten