Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen, praatte ze even van nu liever naar huis te willen.

Doch hiervan wou mevrouw niet hooren.

„Kan je begrijpen. Dat gebeurt gedecideerd niet".

„En onze quatre-mains dan", vroeg Nellie Brugsma.

„Een poosje dan", gaf Emma toe.

Pas toen ze loom leunde in een crapaud voelde ze haar vermoeidheid recht.

Hoewel 't warm was in 't vertrek, rilde ze telkens even.

Toen de warme punch rondgediend werd, dronk ze haar glas al gauw leeg, hopende hierdoor warm te worden. Doch nu kreeg ze juist een gevoel, of alles in 't rond draaide, en ze flauw zou vallen. Als een verre ruisching hoorde ze rondom zich 't gepraat van de anderen. Haar denken was nog juist helder genoeg om

Sluiten