Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van haat ziekte had ze, wanneer de koorts eens een dag wegbleef, moeite genoeg gehad om te gelooven, dat ze niet opstaan kon.

Dokter Snijders wist ook wel, waneer 't anders geworden was. Een week geleden nog had zij haast gebedeld om 't verlof, op te mogen staan en voor 't minst eens van kamer te mogen verwisselen. Misschien omdat hij het toestaan kon, had ze ineens, gegrepen door een plotse angst, de waarheid willen weten. En omdat het toch eenmaal gezegd moest worden, had hij haar verteld, voorzichtig aan, dat zijzelf zoo goed als hersteld, maar dat de zoete hoop, waarin zij en haar man zich verheugd hadden, in haar ziekte gestorven was.

'tHad haar niet achteruit gezet, zooals hij eerst vreesde; alleen deed ze nu lijdelijk de dingen, waarnaar

Sluiten