Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd zijn collega. Wanneer mevrouw 't zich maar niet zoo aantrok, 't Jonge vrouwtje had hem wel een pretmaakstertje geleken, vroeger. Hij begreep haar nu niet. Als zeer maar toe komen kon, 't leven weer van den aangenamen kant te bezien.

„Wel mevrouw, hoe gaat het vandaag?" informeerde hij bij het binnenkomen. Met opzet lei hij iets opmonterends in zijn toon; misschien zou de hare er een weerklank van zijn.

'tWas echter met den gewonen matten glimlach, dat ze hem ontving. Zoo, als wilde ze niet onvriendelijk wezen, maar als had ze toch liever, dat men haar met rust liet.

„Zooals altijd dokter".

„Verlangt u niet, er eens uit te komen met het mooie weer?"

Als merkte ze nu eerst den zonneschijn, waarin ze zich al een vol

Sluiten