Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat u noodig hebt is wat vertroeteld te worden, en dat zal uw schoonzuster uit zichzelf wel doen".

Omdat hij zich bukte naar zijn hoed, zag hij niet den eigenaardigen blik, waarmee Emma hem aankeek.

„Ik blijf weer een paar dagen weg, maar als er zich nog koorts mocht voor doen, reken ik er op, dat u een boodschap stuurt. En vooral niet te veel mijmeren, dat is niet goed voor u".

Jan, die hem gehoord had, kwam zelf om hem uit te laten.

„Hoe vindt u mijn vrouw vandaag?" vroeg hij.

„Heel goed, wat het gestel betreft. Nog zwak natuurlijk. Maar mevrouw is veel te triestig. U moet zien, haar wat op te vroolijken. Zoolang ze nergens belang in stelt, kunnen we niet zeggen, dat we V gewonnen hebben".

Sluiten