Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paar maal, als wilde ze spreken maar ze wist, dat ze enkel zou kunnen schreien. En ze was bang voor 't geen hij antwoorden zou. Als hij haar haatte ...

Hij bleef een oogenblik en praatte over onverschillige dingen. En onderwijl had hij wel willen weenen om zijn liefde, die hij gestorven waande...

Zij spande zich in, om te antwoorden. Soms, terwijl hij *t raam uit staarde, zag ze hem schuw aan. Zij wou zich wel vernederen, zoo diep hij 't slechts wenschte, als ze daarmee zijn liefde terugwinnen kon. Maar als 't niet hielp ...

Die vrees verzegelde haar lippen.

Een kwartiertje bleef hij.

En toen hij weg was, snikte ze 't uit in wanhopige smart, niet om haar verloren hoop, maar om haar verloren liefde. Als Jan weer goed

Sluiten