Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfde: Emmas schuwe oogen, die naar liefde hongerden, trokken hem, en haar schuld wees hem terug.

Toen kwam Martha, die hem gezocht had, de kamer in.

Alsof ze niets giste van 't geen in hem omging vroeg ze: „Waarom ben je niet bij Emma?"

Haar toon, meer nog dan haar woorden, maakte 't Jan mogelijk zich uit te spreken. Omdat hij de jongste wak; omdat zijn karakter weeker was dan dat van Martha, was hij vroeger met iedere moeilijkheid naar zijn moeder gevlucht. En na haar sterven was Martha in veel zijn vertrouwde geworden. Doch wat hem nu lijden deed, had hij tot hiertoe alleen gedragen; hij wist, dat Martha hard oordeelde over Emma. En al begreep hij 't zelf niet, hij verlangde in zijn liefde gesterkt te worden en niet in zijn verwijtingen.

Sluiten