Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwak nog, begon zij weer te schreien.

Hij suste haar met zachte woordjes.

„We hebben er allen door geleerd. Martha ook", zei hij daarna.

,,'k Ben zoo blij, omdat Martha 't gezegd heeft, 'k Heb heusch in 't begin mijn best gedaan om te maken, dat ze van me hield".

„Je hebt het moeilijker gehad, dan ik vermoedde kindje".

„Maar nou is 't goed", zei ze met een gelukkig lachje. En als een kind dat tevreden is, wanneer moeder niet meer boos kijkt, sliep ze in.

Toen Jan later in de huiskamer kwam, was 't eerste, waar zijn blik bewust op bleef rusten de Bijbel van zijn moeder.

In een nieuw besef van schuld boog hij 't hoofd. Hoe slecht had hij zijn taak, Emma te leiden, vervuld! En hij had zooveel meeront-

Sluiten