Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKENSERIE

„OPGANG"

Het werk van onze christelijke auteurs moet het eigendom worden van ons volk.

Ziedaar het ideaal, dat ons deed besluiten tot het uitgeven van de Boekenserie „Opgang".

Niet ieder heeft tijd en gelegenheid, goede boeken te lezen, maar menigeen zal, naar wij hopen, onze kleine boekjes met zich dragen in den zak, meenemen op reis, bestemmen tot zeer begeerde geschenken.

Menigeen moge ook in het drukke leven, gedurende een paar

Sluiten