Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblikken, in alle stilte, de boodschap van schoonheid, die onze christelijke litteratoren willen brengen, ontvangen.

Want voor deze „stille" oogenblikken zijn de boekjes uit „Opgang" uitnemend geschikt.

Wij geven ze in een uitvoering, die met den kostelijken inhoud volkomen harmonieert.

Uitstekend verzorgd, smaakvol gebonden in batik-bandje, met gouden titel en vergulden kop, mogen ze hun weg vinden naar de woningen van allen, die begeerig zijn naar christelijke litteratuur.

De deeltjes uit de Boekenserie „Opgang" leenen zich uitstekend, om ten geschenke gegeven te worden.

Sluiten