Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Ondanks de vele stroomingen en tegen-stroomingen, die zich sedert de beweging van '80 in onze letterkunde hebben voorgedaan, zijn wij van oordeel, dat onze moderne verskunst genoeg eenheid van vorm en geest vertoont, om het vereenigen van oudere en jongere dichters na '80 in één bundel te rechtvaardigen.

Aan de eigenlijke tachtigers is minder plaats ingeruimd dan waar zij, bij het uitsluitend aanleggen van een aesthetischen maatstaf, recht op zouden hebben; wij handelden zoo, in de eerste plaats, omdat de dichters van '80 al in alle moderne bloemlezingen ruim vertegenwoordigd zijn, en vervolgens, omdat wij een aantal belangrijke figuren onder de jongeren naar voren wilden brengen.

DE SAMENSTELLERS.

Sluiten