Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KILLE REGEN

Kille regen ruizelt stille Over 't bleekend zomer-loovei. Morgen drijft de zomer over, Daar het najaar nader toog.

Ik zou wel, berustend, willen Lichteloozen dag verduren Als uw hoofd maar enkele uren Zich tot mijnen schouder boog.

Maar ik zag de nachtgetijen Veler jaren gaan en komen Zonder dat gij van mijn droomen Maakte Uw leven deelgenoot;

En ik hoor de regen schreien Door de twijgen, triestig liedje Bij dit menschelijk verdrietje Dat zoo klein is . . . en zoo groot.

(Uit: Gedichten.

Sluiten