Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dies is de grauwheid van den strijd, en 't dagen-vliên, van menschen die hun leven vrij ten offer gaven, en gingen in 't gevecht, hun jeugd voor't Recht te biên, doch levend met hun droomen zijn in 't slijk begraven.

En droefheid wordt die droom en wordt het schoon

verlangen,

zijn bloed te schenken, lachend, als een jonge God,

met vrije handen, en op lippen wilde zangen,

tot men, om eigen moed, in al de vuilnis, spot! —

(Uit: Menschen in de Grachten.)

Sluiten