Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En die eertijds droegen om de leden Teekenen van de afhankelijkheid, Zullen opgaan naar een stralend heden, Door de poorten der oproerigheid.

LENTE

Wanneer het lente worden zal ?

Reeds bloeit de vlier en ritselen de gronden, De trage beken krijgen duizend monden . . . De lente, lente.

Wanneer het lente worden zal ?

Aan strakke lucht een helle ster gaat loopen, De heide legt een blad van purper open, . . De lente, lente . . .

Wanneer het lente worden zal ?

Hoort gij den nacht ? de schemering wordt klare Uit de zee-diepte rijst een blijde mare. . . De lente, lente . . .

Wanneer het lente worden zal ?

Er is van overal gerucht vernomen,

Van af de bergen is een stem gekomen . . .

De lente, lente . . .

Wanneer het lente worden zal ?

Sluiten