Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit: HET LIED VAN SCHIJN EN WEEZEN.

Veelheid van kennis is nog wijsheid niet, maar wijsheid is een zuivere structuur der ziel. De reine vorm der wanden die 't

beeld maken der uitwendige natuur.

Werkdadigheid en kunstige balans

van al het onzeftr^en opperste bestuur

dat machtig heerscht, en aller dingen glans rustig beziet en rangschikt eevenreedig, dat kent de kracht van 't zijnë en de kans

hunner beweegingen, en laat niets leedig van zijnen blik en allerhoogst bevel, zoodat in vol-beweeging zich bevreedig

en smeedig glijde 't wondre samenstel van voeling en begeertë.

Onbereikbaar

voor deze, der gedachten klare wel,

een hoog en helder rotsenmeer gelijkbaar, . dat als kristal en zonder rimpel ligt, naar 'trein en ondoorgrond'üjk aether-rijk daarboven 't aandachtig spiegelvlak gerigt, — moeder sereen van dadenrijke vloeden, stooreloos stil in 't transparante licht,

zendend des sterken bergstrooms troeble woeden ter waereld neer.

Van ieder zieledeel zal 't Zelf den aard, de macht, de taak bevroeden,

Sluiten